Triển lãm nghệ thuật cát Yokohama

1
Nhà điêu khắc cát Zhang Weikang của Trung Quốc làm việc trên phần Trung Quốc của một tác phẩm điêu khắc cát lớn tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. Nhà sản xuất và điêu khắc cát Katsuhiko Chaen đã mời các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới bao gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc, để tái tạo Di sản Thế giới và các tòa nhà lịch sử ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 3 tháng 11 năm 2014. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

2
Nhà điêu khắc cát Zhang Yan của Trung Quốc làm việc trên phần Trung Quốc của một tác phẩm điêu khắc cát lớn tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

trích dẫn tổng kết cuộc sống

3
Nhà điêu khắc cát Zhang Weikang của Trung Quốc làm việc trên phần Trung Quốc của một tác phẩm điêu khắc cát lớn tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

4
Nhà điêu khắc cát Katsuhiko Chaen thực hiện tác phẩm điêu khắc trên cát lớn tại khuôn viên Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

5
Một tác phẩm điêu khắc trên cát lớn được nhìn thấy tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)6
Một tác phẩm điêu khắc trên cát lớn được nhìn thấy tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

7
Nhà điêu khắc cát Leonardo Ugolini người Ý làm ​​việc trên một phần thể hiện các ngôi làng nhỏ của Nhật Bản tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

số 8
Nhà điêu khắc cát Katsuhiko Chaen thực hiện tác phẩm điêu khắc trên cát lớn tại khuôn viên Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)9
Các nhà điêu khắc cát Sue McGrew của Hoa Kỳ (L) và Leonardo Ugolini của Ý làm ​​việc trên phần Mỹ / Nhật Bản của một tác phẩm điêu khắc cát lớn tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

10
Nhà điêu khắc cát Sue McGrew người Mỹ làm việc trên phần Nhật Bản của một tác phẩm điêu khắc cát lớn tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

mười một
Nhà điêu khắc cát Shao Jianxin người Trung Quốc đang thực hiện việc tạc tượng một con Gấu trúc tại khuôn viên Triển lãm nghệ thuật cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

12
Các nhà điêu khắc cát Zhang Weikang, (L) Zhang Yan, (C) và Yang Lidong của Trung Quốc đang làm việc để hoàn thành phần Trung Quốc của một tác phẩm điêu khắc cát lớn tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

13
Nhà điêu khắc cát Leonardo Ugolini người Ý tạm nghỉ việc thực hiện tác phẩm điêu khắc cát lớn của Nhật Bản tại địa điểm Triển lãm nghệ thuật cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

14
Nhà điêu khắc cát Zhang Weikang của Trung Quốc làm việc trên phần Trung Quốc của một tác phẩm điêu khắc cát lớn tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

mười lăm
Nhà điêu khắc cát Leonardo Ugolini người Ý làm ​​việc trên một phần thể hiện các ngôi làng nhỏ của Nhật Bản tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

remy ma baby daddy là ai

16
Nhà điêu khắc cát Shao Jianxin người Trung Quốc đang thực hiện việc tạc tượng một con Gấu trúc tại khuôn viên Triển lãm nghệ thuật cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

17
Một tác phẩm điêu khắc rồng lớn bằng cát được nhìn thấy tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

18
Một tác phẩm điêu khắc trên cát lớn được nhìn thấy tại địa điểm Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

19
Nhà điêu khắc cát Sue McGrew người Mỹ thực hiện tác phẩm điêu khắc cát lớn ở Mỹ / Nhật Bản tại khuôn viên Triển lãm Nghệ thuật Cát Yokohama - Thành phố Văn hóa Đông Á 2014 vào ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)

(Đã truy cập 1 lần, 1 lượt truy cập hôm nay)
Thể LoạI
Đề XuấT
Bài ViếT Phổ BiếN