Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia

Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia

Melania Trump, phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã có một thời gian dài làm người mẫu trước khi trở thành một người vợ và người mẹ chính trị. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình khi còn là một thiếu niên tại quê hương Slovenia của cô. Melania có thể chưa 17 tuổi khi cô được nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Slovenia Stane Jerko, người đề nghị cô làm người mẫu cho anh.

Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia
Những bức ảnh hiếm hoi về Melania Trump làm người mẫu năm 16 tuổi ở Slovenia

(Đã truy cập 1 lần, 1 lượt truy cập hôm nay)
Thể LoạI
Đề XuấT
Bài ViếT Phổ BiếN